ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Helpdesk Księgowy Sp. z o.o.

  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie księgi handlowej
  • Doradztwo rachunkowe
  • Doradztwo biznesowe

 

dr Katarzyna Kalata
dr Katarzyna Kalata
Prezes Zarządu

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

  • Outsourcing kadr i płac
  • Audyty kadrowo-płacowej
  • Koordynacja kontaktów ZUS
  • Obsługa BHP
  • Obsługa prawna

 

 

tel.: + 48 22 618 37 37, tel.: + 48 22 618 57 57, tel.: + 48 22 299 27 77