ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Artykuły dr Katarzyny Kalata

2015

 1. Obowiązki pracodawcy w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS oraz progu podatkowego przez pracownika, Serwis Prawno-Pracowniczy z 28.10.2015
 2. Odprawa rentowa wymagalna jest od dnia przyznania renty przez ZUS, Infor.pl z 22.10.2015
 3. Świadczenie rodzicielskie dla studentów i bezrobotnych od 2016 r.Infor.pl z 5.10.2015
 4. Czy przedsiębiorcza matka może mieć liczony zasiłek według starych zasad, jeśli urodzi dziecko po 31 października 2015 r. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń z 01.10.2015
 5. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na okres próbny może uzasadniać roszczenie o odszkodowanie, Infor.pl z 29.09.2015
 6. Rewolucja w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem – najnowsze zmiany w Kodeksie pracy, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń z 31.08.2015 r.
 7. Od 1 stycznia 2016 r. osoba nieubezpieczona, która urodzi dziecko, nabędzie prawo do zasiłku w wysokości 1000 zł, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń z 31.08.2015 r.
 8. Czy ubezpieczony ma prawo do zasiłku na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez zagraniczny zakład opieki zdrowotnej, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń z 12.08.2015 r.
 9. Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń z dnia 29.06.2015 r.
 10. W jaki sposób zwaloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego 
od 1 kwietnia 2015 r., Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń z dnia 16.04.2015 r.
 11. Czy wypowiedzenie wręczone w dniu wolnym od pracy jest skuteczne? 
Infor.pl z 11.03.2015
 12. Waloryzacja emerytur od 1 marca 2015 r. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 
z 25.02.2015 r.
 13. Czy zasiłek chorobowy za luty 2015 r. może być niższy niż miesięczna podstawa wymiaru zasiłku? Infor.pl z 25.02.2015 r.

 14. Powierzenie pracownikowi innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego, Infor.pl z 10.02.2015 r.
 15. Organizacje pozarządowe pod ostrzałem ZUS
 16. Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku przy przejęciu zakładu pracy, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2015 z 05.01.2015
 17. Waloryzacja emerytur od 1 marca 2015 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 5/2015 z 5.03.2015

2014

 1. Encyklopedia kadr i płac, praca zbiorowa, INFOR, Warszawa 2014 r.
 2. Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, któremu nie udzielono urlopu na żądanie? Infor.pl z 09.12.2014 r.
 3. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na przełomie roku, Serwis Prawno-Pracowniczy 45/2014 z 02.12.2014 r.
 4. Jak zrezygnować z tworzenia ZFŚS – praktyczna instrukcja Infor.pl z 02.12.2014 
 5. Zmiany w waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2015 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 44/2014 z 25.11.2014
 6. Zmiany w podleganiu ubezpieczeniom społecznym w 2015 r. i w 2016 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 43/2014 z 18.11.2014
 7. W 2015 r. będą zmiany w ustawie zasiłkowej, Serwis Prawno-Pracowniczy 41/2014 z 04.11.2014
 8. Czy jedna część urlopu rodzicielskiego może być krótsza niż 8 tygodni, Serwis Prawno-Pracowniczy 41/2014 z 04.11.2014
 9. „Milczące interpretacje” zgodne z Konstytucją – wyrok TK, Serwis Prawno-Pracowniczy 39/2014 z 21.10.2014
 10. Od 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 20/2014 z 15.10.2014
 11. Składnik wypłacany zaliczkowo w podstawie wymiaru zasiłku, Serwis Prawno-Pracowniczy 37/2014 z 07.10.2014
 12. Od 1 października 2014 r. świadczenie rehabilitacyjne nie podlega waloryzacji, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 19/2014 z 01.10.2014
 13. Renta socjalna – nowe warunki przyznawania, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 18/2014 z 15.09.2014
 14. Do 30 września br. uczniowie pobierający rentę rodzinną muszą złożyć zaświadczenie do ZUS, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 18/2014 z 15.09.2014
 15. Czy pracownica ma prawo do wyrównania zasiłku, jeżeli dziecko zmarło, Serwis Prawno-Pracowniczy 34/2014 z 09.09.2014
 16. Jak obliczyć zasiłek macierzyński za okres łączenia urlopu z pracą na 1/2 etatu, Serwis Prawno-Pracowniczy 34/2014 z 09.09.2014
 17. Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o urlop rodzicielski, Serwis Prawno-Pracowniczy 34/2014 z 09.09.2014
 18. Świadczenia dla pracowników sezonowych z tytułu wypadku przy pracy, Serwis Prawno-Pracowniczy 31/2014 z 19.08.2014
 19. Opodatkowanie dodatkowych świadczeń dla pracownika po wyroku TK, Serwis Prawno-Pracowniczy 29/2014 z 05.08.2014
 20. Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych – 5 nietypowych problemów, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15/2014 z 01.08.2014
 21. Nowe zwolnienia z podatku w zakresie odszkodowań, Serwis Prawno-Pracowniczy 27/2014 z 15.07.2014
 22. Kiedy ubezpieczony ma prawo do zasiłku na podstawie zwolnienia wystawionego za granicą, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 13/2014 z 01.07.2014
 23. Czy matka, która zajdzie w ciążę podczas urlopu rodzicielskiego, nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, Serwis Prawno-Pracowniczy 25/2014 z 01.07.2014
 24. Dokumentacja kadrowa cz. III – zwolnienie z pracy, Poradnik Gazety Prawnej 22/2014 z 10.06.2014
 25. Powierzenie obowiązków pracownika innemu pracownikowi w czasie wakacyjnych urlopów, Serwis Prawno-Pracowniczy 21/2014 z 03.06.2014
 26. Wydłużenie wieku emerytalnego zgodne z Konstytucją, Serwis Prawno-Pracowniczy 20/2014 z 27.05.2014
 27. Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników niepełno etatowych, Info.pl z 20.05.2014 
 28. Jak złożyć wniosek o przekazywanie składki emerytalnej do OFE, Serwis Prawno-Pracowniczy 17/2014 z 06.05.2014
 29. Sędziowie, prokuratorzy oraz służby mundurowe będą mieli prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 9/2014 z 01.05.2014
 30. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy niezdolności do pracy a składki ZUS Infor.pl z 29.04.2014 
 31. Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych od 1 maja 2014 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 16/2014 z 22.04.2014
 32. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca z innych przyczyn niż choroba, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2014 z 15.04.2014
 33. Odszkodowanie za zakaz konkurencji, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2014 z 15.04.2014
 34. Wynagrodzenie za zwolnienie ze świadczenia pracy, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2014 z 15.04.2014
 35. Pomniejszanie wynagrodzenia zasadniczego za czas usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2014 z 15.04.2014
 36. Prawo do zasiłku chorobowego a zwolnienie lekarskie wystawione za granicą, Infor.pl z 10.04.2014 
 37. Z jakim dniem można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, któremu nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego, Serwis Prawno-Pracowniczy 13/2014 z 01.04.2014
 38. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy sędziów i prokuratorów po zmianie przepisów, Serwis Prawno-Pracowniczy 13/2014 z 01.04.2014
 39. Świadczenie rehabilitacyjne przyznane w II kwartale 2014 r. powinno zostać zwaloryzowane, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2014 z 01.04.2014
 40. Służby mundurowe za czas niezdolności do pracy otrzymają 80% uposażenia, Serwis Prawno-Pracowniczy 11/2014 z 18.03.2014
 41. Jak postąpić w sytuacji nadpłaty zasiłku chorobowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2014 z 15.03.2014
 42. W czasie niezdolności do pracy nie można wykonywać żadnej pracy, nawet w ramach terapii, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2014 z 15.03.2014
 43. Pracodawca zwraca koszty związane z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego, Serwis Prawno-Pracowniczy 8/2014 z 25.02.2014
 44. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego podczas i po zakończeniu urlopu wychowawczego, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 45. Jednoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez rodziców, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 46. Dokumenty rozliczeniowe,Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 47. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu wychowawczego, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 48. Powrót do pracy po urlopie wychowawczym, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 49. Urlop wychowawczy u dwóch lub więcej pracodawców, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 50. Wycofanie wniosku o urlop wychowawczy, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 51. Udzielanie urlopu wychowawczego, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 52. Praca i nauka w czasie urlopu wychowawczego, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014,
 53. Wykorzystywanie urlopu wychowawczego w częściach, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 54. Prawo do urlopu wychowawczego, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 55. Obowiązki sprawozdawcze pracodawcy wobec urzędów w styczniu 2014 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 4/2014 z 28.01.2014
 56. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2013 r., wypłacony w 2014 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 3/2014 z 21.01.2014
 57. Wnioskowanie o urlop wychowawczy, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2014 z 11.02.2014
 58. Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, Infor.pl z 16.01.2014 
 59. Zmiany w OFE, Serwis Prawno-Pracowniczy 1/2014 z 07.01.2014
 60. ZUS zaliczy do stażu emerytalnego okres nieświadczenia pracy z powodu represji politycznych, Serwis Prawno-Pracowniczy 1/2014 z 07.01.2014
 61. ZUS wypłaci emeryturę zawieszoną od 1 października 2011 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 1/2014 z 07.01.2014,
 62. Obowiązki sprawozdawcze pracodawcy wobec GUS, Serwis Prawno-Pracowniczy 1/2014 z 07.01.2014


2013

 1. Encyklopedia Księgowego, praca zbiorowa, INFOR, Warszawa 2013
 2. Dokumentowanie prawa do zasiłku, Serwis Prawno-Pracowniczy 51/2013 z 17.12.2013
 3. Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, Serwis Prawno-Pracowniczy 51/2013 z 17.12.2013
 4. Podstawa odpisów na zfśs oraz płace w budżetówce w 2014 r. bez zmian, Serwis Prawno-Pracowniczy 51/2013 z 17.12.2013
 5. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, Serwis Prawno-Pracowniczy 51/2013 z 17.12.2013
 6. Wnioski o przyznawanie świadczeń z ustawy antykryzysowej, Serwis Prawno-Pracowniczy 49/2013 z 03.12.2013
 7. Zmiany w OFE, Serwis Prawno-Pracowniczy 49/2013 z 03.12.2013
 8. Jakie zmiany w zakresie dokumentacji zasiłkowej obowiązują od 26 listopada 2013 r., Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 24/2013 z 15.12.2013
 9. Regulamin wynagradzania w praktyce – jak tworzyć, wprowadzać i zmieniać, Serwis Prawno-Pracowniczy 50/2013 z 10.12.2013
 10. Jakie dodatki należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłku, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 23/2013 z 01.12.2013
 11. Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców, Infro.pl z 29.11.2014 
 12. Na co zwrócić uwagę, przyznając pracownikom dodatkowe świadczenia z okazji świąt, Serwis Prawno-Pracowniczy 48/2013 z 26.11.2013
 13. Komu ZUS wypłaci emeryturę zawieszoną od 1 października 2011 r. Serwis Prawno-Pracowniczy 47/2013 z 19.11.2013
 14. Regulamin wynagradzania w praktyce – jak tworzyć, wprowadzać i zmieniać wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy, Sposób na płace 11/2013 z 15.11.2013
 15. Czy ubezpieczony ma prawo do zasiłku na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez zagraniczny zakład opieki zdrowotnej, Sposób na płace 11/2013 z 15.11.2013
 16. Kto ma prawo do emerytury pomostowej, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 21/2013 z 01.11.2013
 17. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, Infor.pl z 07.10.2013 
 18. Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa antykryzysowa, Serwis Prawno-Pracowniczy 44/2013 z 29.10.2013
 19. Czy należy zwaloryzować wysokość świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego w IV kwartale 2013 r., Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 20/2013 z 15.10.2013
 20. Pracodawca musi potrącić nadpłatę zasiłku macierzyńskiego – stanowisko ZUS i MPiPS, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 20/2013 z 15.10.2013
 21. Podstawa wymiaru zasiłku dla osób ubezpieczonych dobrowolnie - zmiany, Infor.pl z 26.09.2013 
 22. Jak rozliczyć przychody uzyskane przez pracowników oddelegowanych do pracy w Rosji, Sposób na płace 9/2013 z 15.09.2013
 23. Zmiana etatu a wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego rocznego składnika wynagrodzenia, Infor.pl z 05.09.2015 
 24. Maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 
2014 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 51/2013 z 17.12.2013
 25. Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek w 2014 r. – praktyczne rozliczenia, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 20/2014 z 15.10.2014
 26. Zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania. Infor.pl z 8.07.2013 
 27. Składniki wypłacane za okresy niezdolności do pracy, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2014 z 15.04.2014
 28. Jak prawidłowo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, Sposób na płace 8/2013 
z 15.08.2013
 29. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 23/2014 z 01.12.2014
 30. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w pytaniach i odpowiedziach, Poradnik Gazety Prawnej 44/2014 z 25.11.2014
 31. Problemy kadrowe w pytaniach i odpowiedziach, Poradnik Gazety Prawnej 6/2014 
z 11.02.2014
 32. Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 20/2013 z 15.10.2013
 33. Minimalne wynagrodzenie w 2014 r.,Serwis Prawno-Pracowniczy 51/2013 z 17.12.2013
 34. Nowe zasady wznowienia wypłaty zawieszonej emerytury dla funkcjonariuszy służb mundurowych, Serwis Prawno-Pracowniczy 45/2013 z 05.11.2013
 35. Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej, Serwis Prawno-Pracowniczy 45/2013 z 05.11.2013,
 36. Najtrudniejsze problemy kadrowe w pytaniach i odpowiedziach, Poradnik Gazety Prawnej 41/2013 z 05.11.2013
 37. Pracodawcy nie będą mogli żądać weksla od pracowników, Serwis Prawno-Pracowniczy 44/2013 z 29.10.2013
 38. Wymiana informacji między instytucjami ubezpieczeniowymi w państwach UE, Serwis Prawno-Pracowniczy 44/2013 z 29.10.2013
 39. Ile wyniesie odpis na zfśs w 2014 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 43/2013 z 22.10.2013
 40. Wzory dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, Serwis Prawno-Pracowniczy 43/2013 z 22.10.2013
 41. Zawiadomienie dłużnika o zawieszeniu biegu przedawnienia, Serwis Prawno-Pracowniczy 43/2013 z 22.10.2013
 42. Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS – praktyczne rozliczenia, Sposób na płace 10/2013 z 15.10.2013
 43. Jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnić składnik wynagrodzenia wypłacany zaliczkowo, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 18/2013 z 15.09.2013
 44. Rezygnacja z części urlopu rodzicielskiego a kwota zasiłku, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2013 z 03.09.2013
 45. Choroba w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą na 1/2 etatu, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2013 z 03.09.2013
 46. Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o urlop rodzicielski, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2013 z 03.09.2013
 47. Zgon dziecka a wysokość zasiłku macierzyńskiego, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2013 
z 03.09.2013
 48. Termin na złożenie wniosku o zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2013 z 03.09.2013
 49. Jak pracodawca powinien uzasadnić wypowiedzenie, aby nie przegrać w sporze sądowym 
z pracownikiem, Sposób na płace 8/2013 z 15.08.2013
 50. Przedłużenie umowy do dnia porodu a wypłata zasiłku macierzyńskiego, Serwis Prawno-Pracowniczy 32/2013 z 06.08.2013
 51. Jak zwaloryzować świadczenie rehabilitacyjne, Serwis Prawno-Pracowniczy 32/2013 z 06.08.2013
 52. Jakie koszty pracodawca powinien zwrócić pracownikowi, którego odwoła z urlopu, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15/2013 z 01.08.2013
 53. Jakie są nowe zasady liczenia podstawy wymiaru zasiłku dla osób ubezpieczonych dobrowolnie, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15/2013 z 01.08.2013
 54. Czy pracodawca może otrzymać zasiłek pogrzebowy, jeżeli pokrył koszty pogrzebu zmarłego pracownika, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 15/2013 z 01.08.2013
 55. Jak przy zmianie etatu wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego roczny składnik wynagrodzenia, Poradnik Gazety Prawnej 26/2013 z 09.07.2013
 56. Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r., Serwis Prawno-Pracowniczy 27/2013 z 02.07.2013
 57. Jakie są nowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 13/2013 z 01.07.2013
 58. Praca w systemie pracy zmianowej a prawo do zasiłku opiekuńczego, Serwis Prawno-Pracowniczy 21/2013 z 21.05.2013
 59. Jak przy zmianie etatu wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego roczny składnik wynagrodzenia, Sposób na płace 5/2013 z 15.05.2013
 60. Czy pracodawca musi zwrócić część emerytury, jeśli na jej wzrost wpłynęło błędnie wystawione zaświadczenie, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2013 z 15.05.2013
 61. W jaki sposób zwaloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 9/2013 z 01.05.2013
 62. Wysokość zasiłku chorobowego przedsiębiorcy, Serwis Prawno-Pracowniczy 16/2013 z 16.04.2013
 63. Czy rodzice pracujący w systemie pracy zmianowej mają prawo do zasiłku opiekuńczego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2013 z 15.04.2013
 64. Choroba pracownika w pierwszym miesiącu pracy, Serwis Prawno-Pracowniczy 12/2013 z 19.03.2013
 65. Kontakty z urzędami - przewodnik dla małej firmy, Poradnik Gazety Prawnej 11/2013 z 19.03.2013
 66. Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym, Poradnik Gazety Prawnej 11/2014 z 18.03.2014
 67. W jakiej wysokości przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2013 z 15.03.2013
 68. Jak ustalać prawo do zasiłku macierzyńskiego po stracie dziecka, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2013 z 15.02.2013
 69. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu pracy, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2013 z 15.02.2013
 70. Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku przy przejęciu zakładu pracy, gdy zmieniają się zasady wynagradzania pracowników,Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2013 z 15.01.2013
 71. W jaki sposób zwiększenie wynagrodzenia minimalnego wpływa na podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2013 z 01.01.2013
 72. Jak naliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownicy w ciąży, która przebywa na zwolnieniu niezwiązanym z ciążą, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2013 z 01.01.2013
 73. Na jakich warunkach będzie można ubiegać się o świadczenia rodzinne od 1 stycznia 2013 r., Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2013 z 01.01.2013
 74. Dobrowolne ubezpieczenie społeczne w świetle zasad konstytucyjnych, Polityka Społeczna, 2013 Nr 2
 75. Skuteczność kodeksowej ochrony przedemerytalne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2014 Nr 1